Aktualności

Rekrutacja - informacje


Dzieci posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadające niepełnosprawność ruchową i / lub sprzężenie ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego w SP 116 nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
PRZY SP NR 116 DLA UCZNIÓW
Z DZIECIĘCYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Aby dziecko zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał).

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 20.03.2019 – 24.05.2019 w godz. 8.00 - 15.00.
Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie udostępniona 14.06.2019 od godz. 10.00.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie udostępniona 21.06.2019 od godz. 12.00.

REKRUTACJA DO SZKOŁY SP NR 116 
DLA UCZNIÓW Z DZIECIĘCYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał).

Wnioski należy składać w szkole w dniach 12.03.2019 – 24.05.2019 w godz. 8.00 - 15.00.
Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie udostępniona 14.06.2019 od godz. 10.00.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie udostępniona 21.06.2019 od godz. 12.00.

Wnioski do pobrania:

1) Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
2) Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej 

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates