Informacje ogólne

Pracujemy w zakresie edukacji i terapii z dziećmi i młodzieżą z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi:
- w normie intelektualnej,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

W skład Zespołu Szkół nr 21 wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym wraz z oddziałem zerowym,
  • Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi.

1 klasa


Zajęcia odbywają się w mało licznych grupach.
2 metody

Metody i czas realizacji programu dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów (programy autorskie i indywidualne).

3 komputerPracownia komputerowa, z dostępem do Internetu, wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt ułatwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z komputerów (stanowiska dla dzieci niesprawnych ruchowo i niedowidzących).

4 receOprócz zajęć dydaktycznych proponujemy bogatą ofertę zajęć terapeutycznych: arteterapię, adaptację funkcjonalną (terapię ręki), komunikację alternatywną (PCS, Bliss, piktogramy),
4 muzykakółka zainteresowań, muzykoterapię, terapię Petö, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, orientację przestrzenną (terapię wzroku), zajęcia komputerowe, zajęcia kuchenne, zajęcia usprawniające metodą Integracji Sensorycznej, Weroniki Sherborne, NDT Bobath, zajęcia dydaktyczno-
4 okowyrównawcze i rewalidacyjne, zajęcia integracyjne, imprezy okolicznościowe i wspólne wyjścia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 75.
5 rehabilitacja
Każde potrzebujące dziecko ma zapewnioną rehabilitację indywidualną prowadzoną w sali rehabilitacyjnej na terenie szkoły przez rehabilitantów z Creatora.

6 opiekunki
W przypadku dużej niepełnosprawności ruchowej w czynnościach samoobsługowych uczniowie mogą liczyć na pomoc doświadczonych opiekunek.

7 pielegniarka

Swoją pomocą służy również szkolna pielęgniarka.


8 swietlicaPo zajęciach uczniowie mają zapewnioną opiekę do godz. 15.30 w szkolnej świetlicy.

9 obiad

Uczniowie mogą korzystać także z obiadów stołówki szkolnej.

10 busWszyscy niepełnosprawni uczniowie mieszkający w granicach miasta mogą korzystać z bezpłatnego dowozu busami do i ze szkoły. Terminy wyjazdów busów dobrane są, w zależności od ilości zajęć szkolnych, tak aby uczniowie dotarli do domu jak najszybciej.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates