Adaptacja funkcjonalna

 
prowadząca: Elżbieta Goldwasser


Głównym celem przedmiotu „Adaptacja funkcjonalna” jest wyposażenie uczniów z mpdz w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej przygotować ich do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie. Dzieci chętniej wykonują takie ćwiczenia rąk, które ukryte są w postaci zadań samoobsługowych. Najlepsze efekty w zakresie terapii ręki uzyskuje się wówczas, gdy terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka, a także obejmuje jego środowisko rodzinne.

W ramach przedmiotu wyodrębniono cztery działy:


I.  Samoobsługa.

 

  A.  Poruszanie się:

– wchodzenie i schodzenie po schodach;

– wchodzenie na wózek i schodzenie z niego;

– pokonywanie barier architektonicznych;

Nauka wchodzenia i schodzenia z wózka. 

    

Nauka samodzielnej jazdy wózkiem aktywnym, pokonywanie przeszkód.

 

Nauka samodzielnego zamykania i otwierania zamka drzwiowego
przy użyciu specjalnego otwieracza.

 

  B. Jedzenie:

– spożywanie pokarmów płynnych, mas papkowatych, pokarmów stałych;

– poprawne trzymanie i posługiwanie się łyżką;

– posługiwanie się widelcem, nożem;

– przygotowywanie kanapki, parzenie herbaty, gotowanie prostych posiłków;

– zmywanie naczyń;

Nauka przygotowywania prostego posiłku.

 

C.  Ubieranie się:

– rozbieranie się, ubieranie się, zapinanie różnych zapięć;

– przewracanie rzeczy na prawa stronę;

– wiązanie buta;

Nauka ściągania butów.

Doskonalenie nauki samodzielnego zapinania dużych guzików.

Nauka zapinania małych guzików z użyciem specjalnej pomocy,
dla osób mających problemy z chwytem pęsetowym.

 

D.  Higiena osobista:

– nauka mycia rąk, twarzy;

– pielęgnacja włosów (mycie, suszenie, czesanie, związywanie włosów);

– pielęgnacja paznokci (czyszczenie, obcinanie);

– higiena jamy ustnej (odkręcanie pasty i wyciskanie jej, mycie i płukanie
   zębów);

– golenie się;


II.  Uspołecznienie.


III.  Komunikowanie się.


IV.  Elementarne pojęcia matematyczne.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates