Integracja Sensoryczna

prowadzący: Bogusław Sielski


Integracja sensoryczna definiowana wg A. Jean Ayres, jest procesem dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc Integracja Sensoryczna jest taką organizacją wrażeń, by mogły być użyte w celowym działaniu.Metoda terapii Integracji Sensorycznej jest umiejętnym dostarczaniem odpowiednich bodźców do ośrodkowego układu nerwowego.


Dokonuje się to za pośrednictwem systemów zmysłowych: czuciowych, przedsionkowych, kinestetycznych, wzrokowych i słuchowych.

si0

Odpowiednia interpretacja tych wrażeń stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku.
Sala do Integracji Sensorycznej w naszej szkole, wyposażona jest w nowy, specjalistyczny sprzęt, który wspomaga wieloprofilowe usprawnianie uczniów.


Są to między innymi: platformy, wałki, hamaki, huśtawki mocowane do systemu podwieszek, wykorzystywane do stymulacji układu przedsionkowego.Celem zajęć Integracji Sensorycznej jest rozwój cech umiejętności psychomotorycznych takich jak:

  • równowaga,
  • koordynacja ruchowa i wzrokowo-ruchowa,
  • czucie powierzchniowe,
  • czucie głębokie,
  • precyzja ruchów,
  • schemat ciała i orientacja przestrzenna,
  • praksja.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates