Kuchnia dydaktyczna

prowadząca: Elżbieta Goldwasser


Jedną z form terapii osób niepełnosprawnych są zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego - kuchni dydaktycznej. Zajęcia te w naszej szkole ukierunkowane są na:
- wykształcenie świadomej potrzeby wykonywania prostych prac domowych;
- utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych;
- trening zdobytych umiejętności;
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i higienę podczas pracy;
- współpracę z rodzicami i wykorzystywanie zdobytych umiejętności
  w warunkach domowych;
 
Przygotowywanie posiłków w kuchni odbywa sie pod czujnym okiem terapeuty. Uczeń pracuje sam, według indywidualnych możliwości.

kuchnia 1

Smażenie omletu

kuchnia 2

Smarowanie omletu dżemem

Nauczyciel wspomaga ucznia, ale nie wyręcza w czynnościach.

kuchnia 6

Szymon robi sok owocowo - warzywny

Nasza pracownia wyposażona jest w różnorodne i specjalistyczne narzędzia i urządzenia gospodarstwa domowego oraz tak zaprojektowana, aby mogły w niej przygotowywać posiłek osoby niepełnosprawne ruchowo.

kuchnia2

Pracownia kuchni dydaktycznej

Uczniowie mają możliwość nauki obsługi sprzętów mechanicznych.

kuchnia3

Wyposażenie kuchni

Podczas zajęć w kuchni dydaktycznej nasi uczniowie przygotowują: sałatki, surówki, zapiekanki, desery, ciasta itp.
 
Tematyka zajęć:

1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania potraw,
    tj. nauka wykonania i doskonalenie czynności składowych, np. obieranie,
    mycie i krojenie warzyw, wędlin, rozbijanie jaj, itp..

kuchnia 4

Mateusz obiera marchew

2. Ćwiczenie zasad mierzenia, ważenia, porcjowania. Obróbka składników potraw przy użyciu urządzeń i narzędzi gospodarstwa domowego.

kuchnia6

Mateusz za pomocą robota szatkuje jabłka i marchew na surówkę

2. Wdrażanie do czynności towarzyszących pracy w pracowni gospodarstwa
    domowego, tj. organizowanie i przygotowanie stanowiska pracy, zachowanie
    porządku.

kuchnia11

Mateusz przygotowuje kanapkę na śniadanie

3. Samoobsługa i higiena osobista podczas przygotowania potraw.

kuchnia7

Mycie rąk przed pracą w kuchni

4. Estetyka i kultura codzienna, tj. nakrywanie do stołu odpowiednią zastawą,
    podawanie do stołu.


kuchnia1

Patryk uczy się nakrywać do stołu

5. Uspołecznienie, tj. planowanie jadłospisu, trening finansowy, powierzanie
    drobnych zakupów.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w kuchni dydaktycznej uczą samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

kuchnia12

Mikołaj uczy się nalewać wodę do kubka
przy użyciu ruchomej podstawki do czajnika

kuchnia 3

Są też dobrą formą integracji grupy, uczą wykonywania pracy w zespole.

Rozwijają poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej. Praca w kuchni to również rehabilitacja zawodowa starszych uczniów, przygotowująca ich do ewentualnej przyszłej pracy w gastronomii. Pozwala na wyrobienie niezbędnych w pracy nawyków higienicznych i estetycznych, a także zaznajomienia z podstawowymi zasadami żywieniowymi. Zajęcia takie stwarzają uczniom szansę na rozwijanie zainteresowań kulinarnych oraz poznanie zawodów związanych z gastronomią, co w przyszłości ułatwi im wybranie szkoły zawodowej.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates