Zajęcia logopedyczne


prowadząca: Elżbieta Fedro


Zajęcia logopedyczne w naszej szkole organizowane są dla wszystkich uczniów wymagających terapii. Są to zajęcia indywidualne lub grupowe. Grupowe zajęcia logopedyczne odbywają się w klasach młodszych prowadzonych metodą Petö. Poziom rozwoju mowy u naszych uczniów jest bardzo zróżnicowany. U wielu oprócz wad wymowy występują zaburzenia oddechu i fonacji, słuchu fonematycznego, kinestezji artykulacyjnej, analizy i syntezy słuchowej. Bardzo często występuje także obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego. Trudności te mają duży wpływ na przebieg procesu terapii, której efektywność zależy również od współpracy z domem, z rodzicami dziecka.


CELE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH


Cel główny zajęć:

Głównym celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dziecka w taki sposób, by potrafiło porozumiewać się z otoczeniem w sposób jak najbardziej zrozumiały.


Cele szczegółowe zajęć:


  • wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego;

L1


L2

  • niwelowanie dysfunkcji fizjologicznych (korekta sposobu połykania, oddychania);
  • nauka prawidłowego gryzienia i żucia;
  • usprawnianie motoryki narządów mowy;
  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
  • rozwijanie i doskonalenie artykulacji;

L3

  • rozwijanie percepcji słuchowej; 
  • kształcenie i doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego;

W pracy z dzieckiem objętym terapią wykorzystywane są metody tradycyjne oraz logopedyczne programy multimedialne. W przypadku braku możliwości rozwoju mowy czynnej wprowadzane są formy komunikacji pozawerbalnej na osobnych specjalistycznych zajęciach komunikacji alternatywnej.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates