Procedury i oświadczenia

 

Procedura odbioru dziecka w Zespole Szkół Nr 21

Procedura postępowania w przypadku zauważenia niepokojącego zdarzenia z udziałem uczniów poza terenem szkoły

Procedura zgłaszania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Nr 21

Oświadczenie Rodzica o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły


Procedury i oświadczenia dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące od dnia 1 września 2020 roku:

• Procedura bezpieczeństwa dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 75 i Szkoły Podstawowej nr 116 w ZS 21 we Wrocławiu  (tutaj).

• Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu (tutaj).

• Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 75 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu obowiązujący w okresie pandemii COVID-19 (tutaj).

• Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 116 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu obowiązujący w okresie pandemii COVID-19 (tutaj).

• Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu (tutaj).

 

 Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates