Program profilaktyczny
Szkoły Podstawowej nr 116 i Gimnazjum nr 52
we Wrocławiu


Celem szkolnego programu profilaktyki jest:

 1. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i wspieraniu  zdrowia psychicznego i fizycznego,
 2. Ochrona ucznia przed podejmowaniem przez niego zachowań ryzykownych,
 3. Wzrost samooceny uczniów,
 4. Pozytywna zmiana postawy uczniów.

Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych:
Uczeń:

 1. Ma poczucie bezpieczeństwa w szkole,
 2. Potrafi wyciszyć agresję,
 3. Jest wolny od nałogów,
 4. Potrafi rozwiązać sytuacje konfliktowe,
 5. Ma poczucie własnej wartości,
 6. Potrafi dokonywać samooceny,
 7. Ma świadomość występujących zagrożeń,
 8. Wie jak postąpić w sytuacjach trudnych,
 9. Wie jak aktywnie i zdrowo organizować swój czas wolny,
 10. Potrafi komunikować się z innymi i działać w grupie klasowej i szkolnej,
 11. Angażuje się w życie szkoły, ma wiedzę na temat praw ucznia-człowieka.

Metody i techniki pracy:

   • krąg,
   • rysunki piosenki,
   • psychodramy,
   • „burze mózgów",
   • pogadanka,
   • mini wykład, praca indywidualna i w grupach,
   • krótkie opowiadania,
   • gry i zabawy.


Motywem przewodnim działań profilaktycznych z uczniami będą postacie bajkowe. Baśnie i bajki służą kształtowaniu umysłu: otwartego na wszystkie możliwe kierunki. Pobudzają w dziecku reakcje wyobraźni, która ma duży wpływ na ukształtowanie charakteru i osobowości człowieka. Dają poczucie bezpieczeństwa.
 
POZIOM KL. „O"
 
Cele:
   • umiejętne okazywanie uczuć,
   • „zarażenie" optymizmem,
   • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
   • poprzez zabawę wyrażanie swoich emocji i rozładowanie napięć.

Nazwa bloków tematycznych:

  1. Znamy czarodziejskie słówka: proszę, dziękuję, przepraszam.
  2. Nazywamy i pokazujemy własne emocje: smutek, radość, złość i wstyd.

POZIOM KLAS I-III
 
Cele:
   • przełamanie onieśmielenia,
   • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów,
   • budowanie pozytywnego obrazy siebie,
   • poczucie własnej godności,
   • poznanie cech dobrego przyjaciela,
   • uzmysłowienie praw i obowiązków przyjaciół,
   • ćwiczenia aktywnego słuchania,
   • budowanie pozytywnych komunikatów.

Nazwa bloków tematycznych:

  1. Integracja grupy.
  2. Obcy, przyjaciel czy wróg.
  3. Szukamy przyjaciela.
  4. Budowanie pozytywnej samooceny.
  5. Moje mocne strony.
  6. Sztuka porozumiewania się.

POZIOM KLAS IV-VI

Cele:
  • uświadomienie skutków ślepego naśladowania innych,
  • ćwiczenia zachowań asertywnych,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
  • poznanie różnych sposobów odmawiania,
  • akceptacja swojego wyglądu zewnętrznego i innych ludzi,
  • właściwe argumentowanie swojego zdania,
  • poznanie sposobów pożądanego wyrzucania złości i agresji.

Nazwa bloków tematycznych:

  1. Jestem sobą mam własne zdanie.
  2. Akceptuj ę tego kto jest inny.
  3. Jestem asertywny.
  4. Moje mocne strony.
  5. Jestem tolerancyjny.
  6. Mam poczucie bezpieczeństwa.

POZIOM KLAS GIMNAZJALNYCH I-III

Cele:
  • uświadomienie skutków reklamy na psychikę dzieci i przyczyn
    zagubienia się w świecie rzeczywistym,
  • wskazanie innych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • poznanie swoich praw - osób niepełnosprawnych,
  • poczucie własnej wartości,
  • uświadomienie skutków różnych uzależnień,
  • dokonywanie właściwych wyborów.

Nazwa bloków tematycznych:

  1. Uzależnienia - komputer Internet, telewizja.
  2. Prawa człowieka.
  3. Zagrożenia współczesnego świata - konformizm wobec innych czy
      samodzielne
kierowanie swoim życiem.
  4. Uzależnienia - narkotyki, alkohol, sekty.
  5. Przemoc jest nam obca.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates