Autorzy:

   Joanna Maślak

   Joanna Żuchowska
   

PROJEKT EDUKACYJNY "POCZTÓWKOWA ŚWIETLICA"


Wstęp

W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów wspierane jest przez korzystanie z nowych technologii komunikacyjnych. Łatwiej napisać maila, sms, porozmawiać na czacie czy wysłać wiadomość na portalu społecznościowym. Dużym plusem tych form przekazu jest szybkie dotarcie do adresata, lecz skrzynkę odbiorczą opróżnimy, sms skasujemy. Pocztówki i listy to coś trwałego. Mogą one stać się pamiątką na długie lata.
Nie ma wątpliwości, że pisanie listów i kartek zajmuje trochę czasu, ale każdy list niesie za sobą jakąś historię, każdy ma duszę. Czytanie ich jest momentem magicznym dla odbiorców.
Ponadto, pisanie listów ćwiczy wyobraźnię i cierpliwość oraz rozwija kreatywność. Nadawca wkłada wiele pracy i serca w napisanie i ozdobienie pocztówek.
Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komunikowania się  z innymi osobami.

Idea wiodąca programu:
Propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów.

Projekt skierowany do uczniów świetlicy SP 116 i G 52.
Uczniowie SP klasy I-VI i G klasy II-III

Cele ogólne:
1. Wymiana pocztówek i listów ze szkołami i placówkami z całej Polski.
2. Nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych.
3. Zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu
    pocztowego.

4. Poznawanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.
5. Prezentowanie działań uczniów.
6. Wzbogacanie słownika ucznia.
7. Doskonalenie spostrzegawczości i uwagi.
8. Doskonalenie sprawności manualnych.
9. Promowanie własnego regionu i szkoły.

Cele operacyjne:
Uczeń :
- zna pojęcia związane z urzędem pocztowym;
- wiek kim jest listonosz;
- wie z jakich okazji można wysyłać pocztówki;
- zna pojęcia adresat, nadawca, adres;
- wie jak wypełnić kartkę pocztową;
- wie w którym miejscu nakleić znaczek;
- wie gdzie wrzuca się listy i jak się wysyła;
- rozumie znaczenie słów "nad", "pod", "obok", "na górze-dole",
  "z prawej-z lewej strony",
"cięższy", "lżejszy";
- samodzielnie lub z pomocą nauczyciela tworzy i ozdabia kartkę pocztową;
- zna zabytki i ważne miejsca w swoim mieście;
- rozumie znaczenie wysyłania pocztówek dla ich odbiorców;
- zna swój adres;
- chętnie uczestniczy w zabawach;
- uważnie słucha treści przekazywanych przez nauczyciela i gości;
- współdziała z rówieśnikami w grupie;
- poznaje nowe miasta na mapie Polski;

Formy realizacji:

1. Zajęcia dot. m.in. wysyłania pocztówek i listów
- zapoznanie z pracą listonosza, pocztowców, (w miarę możliwości zaproszenie
  listonosza lub pracownika poczty do szkoły);

- zapoznanie z instytucja jaką jest poczta oraz z oferowanymi usługami
  (wycieczka na pocztę);

- oglądanie zdjęć i filmów o tematyce związanej z pocztą;
- wyjaśnienie pojęć : nadawca, adresat, adres;
- omówienie poszczególnych miejsc na kartce pocztowej i kopercie: miejsce na
  adres, znaczek, treść;

- poznanie drogi listu;
- słuchanie opowiadań o tematyce związanej z pocztą: "Wędrówka listu"
  (A. Dudek);

- słuchanie wierszyków: "Na poczcie" (M. Brykczyński), "O Grzesiu
  kłamczuszku i jego cioci" (J.Tuwim) i inne;

- utrwalanie znajomości nazwiska i miejsca zamieszkania;
- zabawy z etykietami z imieniem i nazwiskiem;
- kolorowanie obrazków;
- rozwiązywanie zagadek;

2. Obchody Międzynarodowego Dnia Poczty, Dnia Znaczka i Tygodnia pisania
  listów, 9-15.10.

- spotkanie z listonoszem;
- konkurs na najpiękniejszy znaczek dla dzieci i rodziców;

3.Wysyłanie pocztówek i listów.
- przygotowanie pocztówek;
- wspólne redagowanie treści listów;
- odczytywanie listów z innych placówek;
- ekspozycja otrzymanych pocztówek na tablicy "Pocztówkowa świetlica";

Początek programu w Tygodniu pisania listów. Pocztówki wysyłamy raz w miesiącu od października do maja. Lista placówek tworzona na bieżąco. Tematyka kartek i listów związana z obchodzonymi świętami lub ważnymi wydarzeniami szkolnymi.

Harmonogram wysyłania pocztówek:

10-13 października (Międzynarodowy Dzień Poczty)
21-25 listopada (Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień)
12-16 grudnia (Boże Narodzenie)
22-25 marca (Wielkanoc)
15-19 maja (Dzień Dobrych Uczynków)

4. Stworzenie mapy Polski "Pocztówkowa świetlica"

Organizacja pracy (formy i metody pracy):

- Oparte na praktycznym działaniu ucznia i uczestnictwie.           
- Pokaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Obserwacja, prezentacja, wielokrotne powtarzanie.   
- Odwoływanie się do doświadczeń.   
- Aktywności twórczej.                                                          
- Wzmacniania pozytywnego.                                              
- Aktywizujące.                                                                     
- Zwracanie uwagi na rzeczy ważne.   
            
Okres realizacji projektu: październik 2017 - maj 2018

Przewidywane rezultaty:
- Uczniowie poznają pracę pocztowców, drogę listu od nadawcy do adresata.
- Stworzenie Mapy Polski Pocztówkowej Świetlicy.
- Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z placówek szkolnych z całej Polski.

Ewaluacja.
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco poprzez rozmowy z dziećmi i rodzicami oraz obserwacje. Finalnym elementem projektu będzie stworzenie Mapy Polski "Pocztówkowa Świetlica" i zaprezentowanie jej na korytarzu przy świetlicy. Na mapie zaznaczone zostaną miejscowości, z którymi nawiązano wymianę pocztową.                                                           

Joanna Maślak

Joanna Żuchowska

           

 

PROJEKT EDUKACYJNY "POCZTÓWKOWA ŚWIETLICA"

 

 

Wstęp

 

W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów wspierane jest przez korzystanie z nowych technologii komunikacyjnych. Łatwiej napisać maila, sms, porozmawiać na czacie czy wysłać wiadomość na portalu społecznościowym. Dużym plusem tych form przekazu jest szybkie dotarcie do adresata, lecz skrzynkę odbiorczą opróżnimy, sms skasujemy. Pocztówki i listy to coś trwałego. Mogą one stać się pamiątką na długie lata.

Nie ma wątpliwości, że pisanie listów i kartek zajmuje trochę czasu, ale każdy list niesie za sobą jakąś historię, każdy ma duszę. Czytanie ich jest momentem magicznym dla odbiorców.

Ponadto, pisanie listów ćwiczy wyobraźnię i cierpliwość oraz rozwija kreatywność. Nadawca wkłada wiele pracy i serca w napisanie i ozdobienie pocztówek.

Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komunikowania się
z  innymi osobami.

 

 

 

Idea wiodąca programu:

Propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów.

 

Projekt skierowany do uczniów świetlicy SP 116 i G 52.

Uczniowie SP klasy I-VI i G klasy II-III

 

Cele ogólne:

1. Wymiana pocztówek i listów ze szkołami i placówkami z całej Polski.

2. Nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych.

3. Zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego.

4. Poznawanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.

5. Prezentowanie działań uczniów.

6. Wzbogacanie słownika ucznia.

7. Doskonalenie spostrzegawczości i uwagi.

8. Doskonalenie sprawności manualnych.

9. Promowanie własnego regionu i szkoły.

 

Cele operacyjne:

Uczeń :

- zna pojęcia związane z urzędem pocztowym;

- wiek kim jest listonosz;

- wie z jakich okazji można wysyłać pocztówki;

- zna pojęcia adresat, nadawca, adres;

- wie jak wypełnić kartkę pocztową;

- wie w którym miejscu nakleić znaczek;

- wie gdzie wrzuca się listy i jak się wysyła;

- rozumie znaczenie słów "nad", "pod", "obok", "na górze-dole", "z prawej-z lewej strony",   
  "cięższy", "lżejszy";

- samodzielnie lub z pomocą nauczyciela tworzy i ozdabia kartkę pocztową;

- zna zabytki i ważne miejsca w swoim mieście;

- rozumie znaczenie wysyłania pocztówek dla ich odbiorców;

- zna swój adres;

- chętnie uczestniczy w zabawach;

- uważnie słucha treści przekazywanych przez nauczyciela i gości;

- współdziała z rówieśnikami w grupie;

- poznaje nowe miasta na mapie Polski;

 

Formy realizacji:

 

1. Zajęcia dot. m.in. wysyłania pocztówek i listów

- zapoznanie z pracą listonosza, pocztowców, (w miarę możliwości zaproszenie listonosza lub pracownika poczty do szkoły);

- zapoznanie z instytucja jaką jest poczta oraz z oferowanymi usługami (wycieczka na pocztę);

- oglądanie zdjęć i filmów o tematyce związanej z pocztą;

- wyjaśnienie pojęć : nadawca, adresat, adres;

- omówienie poszczególnych miejsc na kartce pocztowej i kopercie: miejsce na adres, znaczek, treść;

- poznanie drogi listu;

- słuchanie opowiadań o tematyce związanej z pocztą: "Wędrówka listu" (A. Dudek);

- słuchanie wierszyków: "Na poczcie" (M. Brykczyński), "O Grzesiu kłamczuszku i jego cioci" (J.Tuwim) i inne;

- utrwalanie znajomości nazwiska i miejsca zamieszkania;

- zabawy z etykietami z imieniem i nazwiskiem;

- kolorowanie obrazków;

- rozwiązywanie zagadek;

 

2. Obchody Międzynarodowego Dnia Poczty, Dnia Znaczka i Tygodnia pisania listów, 9-15.10.

- spotkanie z listonoszem;

- konkurs na najpiękniejszy znaczek dla dzieci i rodziców;

 

3.Wysyłanie pocztówek i listów.

- przygotowanie pocztówek;

- wspólne redagowanie treści listów;

- odczytywanie listów z innych placówek;

- ekspozycja otrzymanych pocztówek na tablicy "Pocztówkowa świetlica";

 

Początek programu w Tygodniu pisania listów. Pocztówki wysyłamy raz w miesiącu od października do maja. Lista placówek tworzona na bieżąco. Tematyka kartek i listów związana z obchodzonymi świętami lub ważnymi wydarzeniami szkolnymi.

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram wysyłania pocztówek:

 

10-13 października (Międzynarodowy Dzień Poczty)

21-25 listopada (Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień)

12-16 grudnia (Boże Narodzenie)

22-25 marca (Wielkanoc)

15-19 maja (Dzień Dobrych Uczynków)

 

4. Stworzenie mapy Polski "Pocztówkowa świetlica"

 

Organizacja pracy (formy i metody pracy):

 

- Oparte na praktycznym działaniu ucznia i uczestnictwie.           

- Pokaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Obserwacja, prezentacja, wielokrotne powtarzanie.   

- Odwoływanie się do doświadczeń.   

- Aktywności twórczej.                                                          

- Wzmacniania pozytywnego.                                              

- Aktywizujące.                                                                     

- Zwracanie uwagi na rzeczy ważne.   

            

Okres realizacji projektu: październik 2017 - maj 2018

 

Przewidywane rezultaty:

- Uczniowie poznają pracę pocztowców, drogę listu od nadawcy do adresata.

- Stworzenie Mapy Polski Pocztówkowej Świetlicy.

- Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z placówek szkolnych z całej Polski.

 

Ewaluacja.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco poprzez rozmowy z dziećmi i rodzicami oraz obserwacje. Finalnym elementem projektu będzie stworzenie Mapy Polski "Pocztówkowa Świetlica" i zaprezentowanie jej na korytarzu przy świetlicy. Na mapie zaznaczone zostaną miejscowości, z którymi nawiązano wymianę pocztową.                                                           

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates