Projekt
Gimnazjum nr 52 i Szkoły Podstawowej nr 116
w roku szkolnym 2011/2012

 
Tematyka: ekologia

Celem projektu było:

- rozbudzenie świadomości ekologicznej,
- poszerzenie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia środowiska
- ochrona środowiska poprzez recykling i zachowania proekologiczne.

Cele szczegółowe:
- rozbudzenie świadomości ekologicznej;
- poszerzenie wiadomości na temat ochrony środowiska naturalnego;
- poszukiwanie przez uczniów sposobów rozwiązywania problemów w życiu
  codziennym;
- kształtowanie współpracy w grupie oraz podejmowanie prób oceny grupowych
  pomysłów;
- korzystanie z różnych źródeł informacji;
- kształtowanie umiejętności przygotowania do publicznych wystąpień;
- wspieranie w samodzielności i w podejmowaniu aktywności naszych
  niepełnosprawnych uczniów.

W ramach projektu zostały zorganizowane następujące imprezy i akcje:

 • 21 marca z okazji święta wiosny braliśmy udział w ekologicznej imprezie szkolnej i mieliśmy przyjemność spotkać się z ekologiem Romanem Guziakiem oraz autorką książek dla dzieci Ewą Zuber,


 • 31 marca o godz. 20.30 w symbolicznym geście przystąpiliśmy do akcji GODZINA DLA ZIEMI.  
 • 12 kwietnia uczniowie klasy I g i II/III gc oraz trzej uczniowie SP 116 brali udział w ogólnopolskim konkursie EDI,
 • 19 kwietnia uczestniczyliśmy w imprezie szkolnej z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”. Podczas imprezy uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się więcej o źródłach energii odnawialnych i nieodnawialnych oraz o sposobach oszczędzania energii, jak również posłuchać piosenek przygotowanych przez uczniów SP 75 i pani Joanny Felińskiej,


 • 21 kwietnia mieliśmy możliwość brać udział w zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD dzięki akcji firmy ALBA pod hasłem „ Moje miasto bez elektrośmieci”,
 • 26 kwietnia odbył się XVII Festiwal Piosenki Ekologicznej,
 • 7 maja odbył się rajd ekologiczny dla uczniów SP 116 i G 52,


 • 7 maja został rozstrzygnięty konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej oraz mogliśmy obejrzeć wystawę prac konkursowych,


 • 10 maja odbył się konkurs wiedzy o Wrocławiu pod hasłem „Zielone miejsca we Wrocławiu”,


 • 9 maja odbył się konkurs recytatorski, której przewodnią myślą była ekologia,


 • 10 maja miał miejsce konkurs matematyczno-ekologiczny,


 • 18 maja przystąpiliśmy do akcji Gazety Wrocławskiej „Drzewko za makulaturę”,


 • przez cały rok szkolny odbywała się akcja zbiórki makulatury i plastikowych nakrętek,
 • wykonaliśmy pojemnik z plastikowych butelek na zużyte baterie, których zbiórka była prowadzona przez cały rok szkolny,


 • uczniowie gimnazjum pod okiem p. Elżbiety Goldwasser wykonali ciekawe przedmioty z ekoproduktów, które mogliśmy oglądać podczas święta szkoły na korytarzu szkolnym,


 • uczniowie klasy II/III gc wykonali film pt. „Ekorewolucja”, z którym zapoznali się uczniowie całej szkoły.


Ponadto odbyły się lekcje o tematyce ekologicznej:

W klasie I SP 116 odbyły się cztery lekcje o tematyce ekologicznej:
a) 1 marca, temat: Woda bezcennym darem.
    Rozmowa na temat "Dlaczego należy oszczędzać wodę?"
b) 6 marca, temat: Nasze eksperymenty z wodą.
    Rozmowa na temat oszczędzania wody i sposobów na jej oczyszczanie.
c) 23 kwietnia, temat: Obchodzimy Dzień Ziemi.
    Pogadanka - jak możemy chronić Ziemię, uczniowie wykonali plakat.
d) 21 czerwca, temat: Ochrona lasu przed zniszczeniem.
    Pogadanka o tym, co to znaczy chronić las, co mogą zrobić dzieci w sprawie
    ochrony lasu, a co dorośli. Uczniowie wykonali rysunki.

Klasa II/III b SP 116 uczestniczyła aktywnie w projekcie ekologicznym pod hasłem „Na ratunek Ziemi” realizując w kwietniu i maju następujące tematy:
a) Ziemia nasza planeta.
    Zanieczyszczenie powietrza. Przyczyny i skutki zanieczyszczeń.
b) Oszczędzamy wodę.
    Znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Skutki zanieczyszczeń.
c) Fruwające drzewko.
    Znaczenie drewna w przemyśle. Wytwarzanie papieru. Zachęcanie uczniów
    do oszczędnego korzystania z papieru.
d) Ziemia nie wszystko przyjmuje.
    Produkty zanieczyszczające środowisko. Segregowanie śmieci.
    Postępowanie zgodnie z regułami ekologii w życiu codziennym (oszczędzanie
    elektryczności, wody, papieru, segregowanie odpadów itp.).

W klasie IV w kwietniu odbyły się następujące lekcje:
a) matematyka
    - temat: Oszczędzamy wodę - obliczenia zegarowe.
      Uczniowie mogli poznać czynności, które przyczynią się do oszczędzania
      wody.
b) język polski
    - temat: Jak dbać o naszą planetę?
      Nie niszczymy roślin. Nie zaśmiecamy otoczenia. Segregujemy śmieci.
      Pomagamy zwierzętom.

W klasie VI odbyły się następujące lekcje:
a) matematyka
    - temat: Oszczędzamy energię elektryczną - obliczenia sposobem pisemnym.
      W czasie zajęć uczniowie mogli poznać czynności, które przyczynią się
      do oszczędzania energii elektrycznej.
b) język polski
    - temat: Dlaczego rzeki chorują?
      Gdy chora jest rzeka, choruje cała rzeka. Szukamy wyjaśnienia.
    - temat: Turystyczny savoir - vivre.
      Nie zostawiaj śmieci w lesie! Nie łam gałęzi! Nie hałasuj w lesie! Nie pal
      ogniska w lesie! Nie zrywaj roślin chronionych! Nie depcz roślin!
      Nie zostawiaj butelek w lesie! Szanuj przyrodę, bo jesteś jej częścią!
    - temat: Co to jest smog? Jak człowiek niszczy przyrodę?
c) muzyka, uczennice były przygotowywane do konkursu piosenki ekologicznej.

W klasie I g odbyły się:
a) godzina wychowawcza, 2 lekcje na temat „Ekologia w moim domu”.
    Uczniowie tej klasy napisali artykuł do gazetki szkolnej „Kropka” na temat
    „Ekologia w moim domu”.  
b) język angielski, 8 zajęć poświęconych tematyce ekologii:
    - 2 stycznia, temat: Planeta ziemia - Jak mamy chronić środowisko naturalne?
      Określanie zasad ochrony środowiska naturalnego w życiu codziennym.
    - 4 stycznia, temat: Przyszłość naszej planety - czytanie ze zrozumieniem.
      Określanie wizji przyszłości naszej planety. Promowanie postaw
      ekologicznych.
    - 30 stycznia, temat: Segregacja śmieci - materiały.
      Nazywanie materiałów i ich prawidłowa segregacja.
    - 1 lutego, temat: Sklep ekologiczny - słuchanie w celu wyszukiwania
      szczegółowych informacji.    
      Doskonalenie umiejętności czytania na temat dokonywania zakupów
      w sklepie ekologicznym.
    - 3 lutego, temat: Pierwszy okres warunkowy - Save the environment.
      Ćwiczenie umiejętności tworzenia zasad proekologicznych.
    - 6 lutego, temat: Two bags of bottles and cans - reagowanie językowe.
      Tworzenie dialogu sytuacyjnego - doskonalenie czasu przyszłego
      i pierwszego okresu warunkowego.
    - 8 lutego, temat: Samochody nas zabijają - wykonanie plakatu.
      Wykonanie projektu w formie plakatu na temat szkodliwości emisji gazów do
      środowiska naturalnego, które znajdują się w spalinach samochodowych.
    - 10 lutego, temat: Jak możemy chronić tereny wiejskie - czytamy i podajemy
      krótkie odpowiedzi.     
      Tworzenia zasad ochrony środowisk wiejskich - ćwiczenia gramatyczne.

Klasa II/III gb
uczestniczyła w projekcie realizując w kwietniu i maju następujące tematy:
a) Nasza planeta
    Album o Ziemi. Wszystko o Ekologii. Jak się produkuje papier? Oszczędzamy
    lasy. Jak dbać o naszą planetę? Do czego jest potrzebna woda?
b) Ekologia
    Jak należy chronić środowisko? Segregujemy śmieci. Zbieramy stare baterie.
    Makulatura - co nam daje jej zbieranie? Ekologiczne znaki ostrzegawcze.

W klasie II/III gc
odbyła się lekcje:
a) godzina wychowawcza
    - temat: Jak oszczędzać wodę?
      W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z problemem braku wody w krajach
      objętych klęską suszy. Nauczyciel próbował zainteresować uczniów tym
      problemem wykorzystując filmy, fotoreportaże zamieszczone na stronie
      Polskiej Akcji Humanitarnej.
b) język angielski
    - 24 lutego, temat: Engineering the future - inżynieria przyszłości.
      Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w celu określania
      ogólnej myśli tekstu.
    - 27 lutego, temat: Debata nad genami - The gene debate.
      Ćwiczenie umiejętności wyrażania zgody lub sprzeciwu podczas
      prowadzenia dyskusji na temat genów i klonowania.
c) muzyka
    Uczniowie uczyli się piosenki ekologicznej, którą zaśpiewali podczas imprezy
    podsumowującej projekt gimnazjalny.

Wnioski:
Działania realizowane dla wszystkich uczniów w szkole miały wymiar wielopłaszczyznowy i w dużym stopniu ułatwiający uczniom z trudnościami z myśleniem, spostrzeganiem oraz niewielką liczbą doświadczeń spowodowaną niepełnosprawnością, przyswajanie wiedzy na temat zachowań proekologicznych.
1) Szczególnie ważna była także forma przekazu tej wiedzy i postaw - zabawa
    i działanie. W miłej atmosferze łatwiej przyswajalne są nowe i trudne
    dla dzieci wiadomości. 
2) Praca w grupach integrowała zespoły klasowe, a zaangażowanie rodziców
    i dzieci w akcje mobilizowała do wspólnej rozmowy na temat np. segregacji
    śmieci, recyklingu, wpływu naszych codziennych działań na środowisko.
3) Pomogła uczniom klasy II/III gc wykonać projekt gimnazjalny i zdobyć wiedzę
    na temat ekologii, a co za tym idzie wykonać go na poziomie godnym
    pochwały.
4) Zbiórka makulatury przyniosła również korzyści materiale, które
    przekładają się na powiększenie biblioteki szkolnej o nowe pozycje
    książkowe.
5) Zbiórka nakrętek wspomogła Hospicjum Wrocławskie i uczennicę naszej
    szkoły z klasy 0 w zdobywaniu środków na operację i rehabilitację za granicą.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates