Innowacja pedagogiczna - "Szkoła w mieście"Program “Szkoła w mieście” w całości finansuje miasto, uczniowie nie ponoszą żadnych opłat. Dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugiej zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta. Nowy projekt związany jest także z objęciem przez Wrocław w 2016 roku tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

Pomysł pod hasłem “Szkoła w mieście” polega na tym, aby obecność w różnych miejscach w mieście była systemowa, żeby częścią sposobu nauczania we wrocławskich szkołach stało się nauczanie w mieście, w teatrach, muzeach, instytucjach artystycznych, centrach edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży, zwiększenie ich uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach orax wykorzystanie posiadanego potencjału i przestrzeni miejskiej.

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w różnych miejscach w mieście takich jak: muzea, teatry, ZOO i wiele innych. Podczas tych zajęć realizowana jest obowiązująca podstawa programowa w nowej i atrakcyjnej formie.

Elementy podstawy programowej realizowane w ramach "Szkoły w Mieście":

  • Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia w którym przebywa uczeń oraz instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
  • Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury. Uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.
  • Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.
  • Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.
  • Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2014 / 2015.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2015 / 2016.

Założenia i cele innowacji pedagogicznej  „ Szkoła w Mieście”

dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116

 i Gimnazjum Specjalnego nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w różnych miejscach w mieście takich jak: muzea, teatry, ZOO i wiele innych. Podczas tych zajęć jest realizowana obowiązująca podstawa programowa w nowej i atrakcyjnej formie.

Elementy podstawy programowej realizowanej w ramach “Szkoły w Mieście”:

Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń oraz instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;

Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji;

Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju;

Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;

Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego

Program “szkoła w mieście” w całości finansuje miasto, uczniowie nie ponoszą żadnych opłat. Dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugie zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta, nowy projekt związany jest także z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

W tym roku szkolnym uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach w takich miejscach jak: Opera Wrocławska, Muzeum Narodowe, Teatr Lalek, ZOO, Wrocławski Park Technologiczny oraz Muzeum Powozów w Galowicach. Ogólnie dla każdego etapu  edukacji wypadają 4 wyjścia w ciągu całego roku szkolnego 2014/15.

Pomysł pod hasłem “szkoła w mieście” polega na tym, aby obecność w różnych miejscach w mieście była systemowa, żeby częścią sposobu nauczania  we wrocławskich szkołach stało się nauczanie w mieście, w teatrach, muzeach, instytucjach artystycznych, centrach edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży, zwiększenie ich uczestnictwa w  atrakcyjnych zajęciach i wykorzystanie posiadanego potencjału i przestrzeni miejskiej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu „szkoła w mieście” zostały zaczerpnięte ze strony internetowej miasta Wrocławia www.wroclaw.pl)

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates