RAZEM - kształtowanie postawy
wzajemnego szacunku i zrozumieniaW skład Zespołu Szkół nr 21 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 75, Szkoła Podstawowa nr 116 dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stały kontakt dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi rodzi potrzebę uwzględnienia szczególnych działań ze strony kadry pedagogicznej. Planowany projekt edukacyjno-wychowawczy obejmuje uczniów, ich rodziców i nauczycieli Zespołu. Założeniem ogólnym jest zmiana postaw obu grup rówieśniczych. Realizacja projektu zmierza w kierunku integracji wszystkich uczniów bez względu na ich trudności. Mamy nadzieję, że podjęte działania w przyszłości zaowocują pozytywnymi zmianami w całym środowisku lokalnym.

Cele ogólne:

Kształtowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia poprzez:

  • uwrażliwienie uczniów na zagadnienia niepełnosprawności,
  • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
  • motywowanie uczniów do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi,
  • zachęcanie uczniów do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.


Zadania ogólne:

- wspólne zajęcia lekcyjne,
- zajęcia integracyjne,
- wspólne konkursy,
- wspólne obchodzenie uroczystości klasowych i imprez szkolnych,
- uczestnictwo w akcjach organizowanych na terenie szkoły,
- wspólne wyjście do instytucji życia publicznego,
- wspólne zebrania z rodzicami,
- asystentura podczas zajęć integracji klasy,
- uczestnictwo w zebraniach dla rodziców klas integrujących się,
- prowadzenie rubryki poświęconej integracji na tablicy,
- wspólna zabawa i praca źródłem wzajemnego poznania wychowanków
  świetlicy.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates