Projekt Edukacyjny
„Uczeń kulturalny i życzliwy”Motto:projekt szkola w miescie2 
   „Nie proś świata, aby zmienił się na lepsze,

    to Ty zmień się pierwszy".
                           /Antonio de Mello/


Termin realizacji projektu: od 01.10.2014r. do 29.05.2015r.

Podsumowanie projektu: czerwiec 2015r.

Projekt realizują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 21 pod opieką nauczycieli. 

Istotą Projektu Edukacyjnego "Uczeń kulturalny i życzliwy" jest promowanie podstawowych zasad i umiejętności kulturalnego zachowania wśród dzieci i młodzieży. Ponadto uwrażliwienie na potrzeby i problemy innych osób szczególnie niepełnosprawnych oraz przybliżenie uczniom savoir-vivre’u obowiązującego na co dzień.

Założenia projektu:

1. Zadaniem projektu jest współpraca uczniów pod kierunkiem nauczycieli
    nad zagadnieniem kultury i życzliwości.

2. W projekcie aktywnie uczestniczą wszyscy uczniowie klas młodszych
    i starszych.

3. Nauczyciele wykorzystują wybrane przez siebie metody i środki pracy,
    aby w atrakcyjny sposób przybliżyć pojęcie życzliwości w zakresie swoich
    zajęć.

4. Zajęcia edukacyjne prowadzone będą według ustalonego harmonogramu.
5. Nauczyciele przygotowują wraz z uczniami materiały i prace, które będą
    prezentowane na tablicach wzdłuż forum. 


Cele projektu:

1. Uświadomienie uczniom jak ważne jest kulturalne zachowanie, uprzejmość,
    życzliwość, serdeczność, uśmiech w domu, w szkole, na ulicy.

2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat znajomości zwyczajów,
    form towarzyskich i reguł grzecznościowych.

3. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
    życiowych.

4. Propagowanie kultury języka.

Spodziewane efekty:


1. Dla uczniów:
- uczniowie będą świadomi ważności kulturalnego zachowania i życzliwej
  postawy w codziennym życiu;


2. Dla szkoły:
- szkoła będzie realizowała działania dydaktyczno-wychowawcze zgodne
  z założonymi celami będącymi elementami programu wychowawczego szkoły;

Działania:

1. Gazetka na temat kultury osobistej i życzliwej postawy.
2. Konkurs „Rady nie od parady”. Magiczne słowa – wiersz.
3. Dzień Edukacji, podziękowanie nauczycielom.
4. Konkurs plastyczny „Uczeń kulturalny i życzliwy” – kl. IV-VI SP,
    Drzewo Dobrych Manier – kl. 0-III SP.
5. Szkolny Kodeks Kulturalnego Widza.
6. Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.
7. Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
8. Kiermasz świąteczny - przygotowanie ozdób.
9. Choinka życiowych wartości.
10. Alfabet Dobrych Manier.
11. Z życzliwością do zwierząt – zbiórka karmy, gazet, koców dla zwierząt.
12. Poczta Walentynkowa.
13. Konkurs plastyczny  „Dobre maniery w szkole i w domu”.
14. Pisanka życzliwości.
15. Karta Zasad Dobrego Wychowania.
16. Szkolny konkurs „Z kulturą i życzliwością za pan brat”
17. Szkolny konkurs kulinarny.
18. Życzliwy dla środowiska – kontynuacja akcji charytatywnych:
     zbiórka nakrętek, Marzycielska poczta, akcje losowe, kiermasze,
     pomaganie jest słodkie.
19. Wybory „Szkolnego Życzliwka”, „Życzliwej Damy” i „Życzliwego
     Dżentelmena”. Podsumowanie projektu.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates