Rekrutacja - informacje ogólneProwadzimy nabór do Oddziału Przedszkolnego oraz Szkoły Podstawowej dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi:
- w normie intelektualnej,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Dzieci mogą dołączyć do naszej placówki w dowolnym momencie roku szkolnego.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

  • wicedyrektor Aneta Wolańska: 71 798 68 97, wew. 103
  • psycholog Adriana Głowacka-Przybyło, 71 798 68 97, wew. 142
  • sekretariat: 71 798 68 97

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej szkole, ofercie edukacyjnej i terapeutycznej:


O szkole: → Informacje ogólne
               →
Oferta terapeutyczna


Procedura kierowania do szkoły specjalnej


1.

 

Rodzic składa do poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub szkoły do której uczęszcza, wniosek o wydanie dla dziecka orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.

 

Rodzic dziecka mieszkającego na terenie Wrocławia składa w Wydziale Edukacji podanie wraz z 2 egzemplarzami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginały) o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dotyczy szkół publicznych).

Rodzic dziecka mieszkającego poza Wrocławiem składa podanie wraz z 2 egzemplarzami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginały) o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dotyczy szkół publicznych) do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Starosta przesyła podanie do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia.

3.

 

Wydział Edukacji wskazuje szkołę i przesyła wskazanie do rodzica oraz do szkoły.

Podstawa prawna:

Zapis art. 71b ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)


Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates