Kynoterapia - spotkania z psim terapeutą


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki, w specjalnie przygotowanej do potrzeb tej formy terapii sali.
Prowadzą je wykwalifikowani kynoterapeuci z Fundacji "Tacy-Sami", która zajmuje się szeroko rozumianym wspieraniem rozwoju i rehabilitacją dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych przez terapię kontaktową z psem.

sala
Kynoterapia to termin stosowany naprzemiennie z terminem dogoterapia. Jest to metoda wspomagająca efekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dzieci z dysfunkcjami, jak również dająca wspaniałe efekty w terapii osób starszych, samotnych czy z depresją. Głównym motywatorem jest odpowiednio predysponowany i wyszkolony pies.


Zajęcia kynoterapeutyczne:

Spotkanie z Psem (SP)
Najczęściej są to zajęcia grupowe. Mają na celu umożliwienie pozytywnego kontaktu dzieci lub osób niepełnosprawnych z psem. Zajęcia przebiegają w radosnej atmosferze zabawy ukierunkowanej przez terapeutę. Nie są dokładnie zaplanowane wcześniej. Są formą odprężenia ale jednocześnie stymulują rozwój zmysłów i percepcji, pomagają pokonać różne lęki w kontaktach z otoczeniem czy przełamać depresję. Przebieg wizyty może być spontaniczny, trwa tyle ile potrzeba a terapeuci nie są zobowiązani do prowadzenia dokładnych notatek.

Terapia z Psem (TP)
Mogą być to zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Mają na celu realizacje konkretnego programu ustalonego wcześniej w porozumieniu ze specjalistą, który aktualnie prowadzi dziecko (rehabilitant, psycholog, lekarz prowadzący). TP jest planowane, w rezultacie ma spowodować poprawę w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym funkcjonowaniu pacjenta. Terapia jest w pełni dokumentowana, co pozwala na kontrole skuteczności i doboru metod. Zajęcia opierają się o zasadę stopniowania trudności.

Edukacja z Psem (EP)
Na tego typu zajęciach pies wykorzystywany jest jako pomoc naukowa, ponieważ dzieciom niejednokrotnie dużo łatwiej się otworzyć i zmotywować do nauki u boku ukochanego przyjaciela. Zajęcia mają na celu usprawnienie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej wspomagają rozwój umysłowy. Pies pozwala łatwiej przyswajać wiedzę i wpływa na przyjazną atmosferę nauki.

Pies terapeutyczny:

Dlaczego to właśnie pies nadaje się tak świetnie do roli terapeuty?
1) Pies AKCEPTUJE bezwarunkowo i nie ocenia.
2) Pies daje z siebie BEZINTERESOWNIE a niczego nie oczekuje w zamian.
    Nie stawia warunków i kocha niezależnie od tego czy odnosimy sukces
    czy porażkę.
3) Pies nie ogranicza, pozwala spontanicznie realizować wszystkie pomysły
    i zachęca do kontaktu.
4) Pies pozwala na wszystko nie okazując zniecierpliwienia.
5) Pies buduje poczucie BEZPIECZEŃSTWA, ponieważ jest ciepły, puszysty
    i miły w dotyku, a głaskanie i przytulanie jest dla każdego przyjemnym
    relaksem.
6) Pies nie wydaje poleceń, nie upomina i nie strofuje, nie dopomina się spokoju,
    a jedynie słucha CIERPLIWIE i ufnie czeka na każdy kontakt.

Rodzaje zajęć kynoterapeutycznych:

1. Terapia indywidualna - zajęcia wspomagające rehabilitację, prowadzone
    i ukierunkowane indywidualnie. Zespół tworzą: terapeuta, dziecko,
    kynoterapeuta wraz z psem terapeutycznym.
2. Zajęcia terapeutyczne grupowe – prowadzone zespołowo. Terapia kontaktowa
    ukierunkowana na stymulację zmysłów, wywołanie pozytywnych emocji
    i rehabilitację ruchową. Zespół tworzy kilku terapeutów, kilkoro (od 2 do
    5 dzieci), 2-3 psy terapeutyczne wraz z przewodnikami.
3. Zajęcia edukacyjne – prowadzone w grupach przedszkolnych i pierwszych
    klasach szkół podstawowych. Jest to forma edukacyjna i ogólnorozwojowa.
    Program przewiduje przekazanie ogólnej wiedzy o zwierzętach
    towarzyszących, bezpieczne postawy, zagadnienia dotyczące pielęgnacji psa,
    gry i zabawy z udziałem psa.

Psy terapeutyczne:

defaDEFA
przewodnik psa: Mirosława Borowiec

Rasa: Golden Retriever
Data urodzenia: 28-04-2005
Nr rodowodu: PKR.VIII-16422
Uprawnienia przewodnika psa:
kurs doskonalenia zawodowego w zakresie kynoterapii dla osób uprawnionych do pracy w placówkach oświatowych
esta              ESTA
              przewodnik psa: Mirosława Borowiec

              Rasa: Golden Retriever
              Imię rodowodowe: Alius ESTA CALLIDA
              Data urodzenia: 07-03-2009
              Nr rodowodu: PKR.VIII-23767
              Uprawnienia przewodnika psa:
              kurs doskonalenia zawodowego
              w zakresie kynoterapii
dla osób
              uprawnionych do pracy w placówkach
              oświatowych


nikoNIKO
przewodnik psa: Magdalena Borzestowska

Rasa: Golden Retriever
Imię rodowodowe: Eo Ipso Magnum In Parvo
Data urodzenia: 14-12-2009
Nr rodowodu: PKR.VIII-25311
Uprawnienia przewodnika psa:
pedagog terapeuta, oligofrenopedagog,
specjalista kynoterapeuta

 

 

Cele kynoterapii:

1) fizyczno – ruchowe:
    • rozwijanie motoryki, koordynacji ruchów, zmniejszenie napięcia mięśni;
    • rozwijanie poczucia równowagi;
    • rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku;

2) emocjonalno – społeczne:
    • rozwijanie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej uczestników zajęć;
    • rozwijanie umiejętności relaksu, odprężania i rekreacji;
    • rozwijanie uczucia empatii zarówno w stosunku do zwierzęcia jak i innych
      osób
;
    • podnoszenie pewności siebie i budowanie własnej wartości;
    • łagodzenie lęków i fobii;
    • zmniejszanie odczuwania samotności;
    • wywoływanie radosnego nastroju i ogólnego ożywienia;
    • ekspresja emocji połączona z opanowaniem sztuki kontroli własnych emocji
      i doznań oraz ich nazywanie
;

3) edukacyjno – poznawcze:
    • rozwijanie koncentracji, pamięci i percepcji;
    • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
    • kształtowanie analizy i syntezy;
    • zwiększanie zasobu słownictwa i zdolności wypowiadania się;
    • poznawanie nowych pojęć, rozwijanie pojęć takich jak kształt, wielkość,
      kolor, doskonalenie dostrzegania różnic i podobieństw
;
    • rozwijanie poziomu komunikacji;
    • zwiększanie świadomości własnego ciała i przestrzeni;
    • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi;

4) motywacyjno – społeczne:
    • rozwijanie chęci brania udziału w zajęciach grupowych;
    • pies motywatorem do wykonywania zadań i rozwiązywania ćwiczeń;
    • kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi;
    • rozwijanie umiejętności kojarzenia, prostego wnioskowania na bazie
      własnych obserwacji i umiejętności oraz dokonywanie indywidualnej
      ewaluacji
;
    • zasada stopniowania trudności;

Powyższe informacje zostały przygotowane przez panią Mirosławę Borowiec z Fundacji "Tacy Sami".
www.fundacja-tacysami.pl

tacy sami

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates