Stołówka szkolnaStołówka szkolna zaprasza wszystkich uczniów
na smaczne i zdrowe obiady.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z naszej stołówki. Dostępny jest na dole strony wraz z deklaracją korzystania z obiadów oraz drukiem rezygnacji z obiadów.

 


Cena jednego obiadu (zupa i II danie) w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 6,00 zł.


Aby zapisać dziecko na obiady należy złożyć wypełnioną "Deklarację korzystania z obiadów" w pokoju 111 oraz dokonać płatnoć za obiady (proszę przygotować potwierdzenie wpłaty do wglądu przy odbiorze karty obiadowej za pierwszy miesiąc w nowym roku szkolnym).

Odpłatność za obiady wnosi się w okresach miesięcznych,
za cały miesiąc z góry,

w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, przelewem na rachuek bankowy:

PKO BP S.Awe Wrocławiu nr 63 1020 5226 0000 6102 0416 6112

Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należności

na rachunek bankowy szkoły.

W treści przelewu należy wpisać:
 

- imię i nazwisko ucznia;
- klasę do której uczęszcza;
- miesiąc, którego dotyczy płatność;

- dni, w których uczeń nie będzie korzystał z obiadów; 


Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać:
 

- osobiście,
- telefonicznie pod numerem telefonu 71 / 798 68 97 wew. 110

- na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


najpóźniej w danym dniu do godziny 8.00.


Kartę obiadową należy odbierać w pokoju 111.

Za terminowy odbiór karty odpowiada rodzic / opiekun prawny. 


Godziny wydawania obiadów: 11.30 – 14.15OBIADY - WRZESIEŃ 2019 r.


Liczba dni żywieniowych:


20 dni (od 3 do 30 września) x 6,00 zł = 120 zł


Aby zapisać dziecko na obiady należy złożyć wypełnioną "Deklarację korzystania z obiadów" w pokoju 111 oraz dokonać płatnoć za obiady (proszę przygotować potwierdzenie wpłaty do wglądu przy odbiorze karty obiadowej za pierwszy miesiąc w nowym roku szkolnym).

Wpłaty należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 


PKO BP S.Awe Wrocławiu nr 63 1020 5226 0000 6102 0416 6112.


Deklarację można pobrać ze strony internetowej szkoły, na portierni lub w pokoju 111.


Zamieszczone tu informacje można pobrać poniżej.


stolowka

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates