INFORMACJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

Elektroniczna Karta Identyfikacyjna umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji w ZSZWO, jest możliwy po jednokrotnym logowaniu do systemu. Karta nie będzie miała wgranych żadnych funkcjonalności. Z uwagi na bezpieczeństwo danych nr karty jest niepowtarzalny.

  • Elektroniczne karty dostępowe do systemu mają wygląd taki sam jak Wrocławskie Karty Miejskie - UrbanCard. Na karcie nie ma wgranych żadnych funkcjonalności.

  • Jest to Elektroniczna Karta Identyfikacyjna opatrzona numerem identyfikacyjnym, który może być jednym z trzech identyfikatorów do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO), zwanego także systemem.

  • W przypadku, gdy uczeń, nauczyciel, posiada już UrbanCard szkoła, na podstawie zgody na przetwarzanie danych - osoby pełnoletniej, wpisuje numer identyfikacyjny karty do systemu. W ten sposób numer UrbanCard staje się jednym z identyfikatorów do systemu.

  • Karta dostępowa jest także elektroniczną kartą biblioteczną do biblioteki szkolnej, innej, niż macierzysta. Regulaminy bibliotek pozwalają na zapisanie do niej ucznia z innej szkoły. W ten sposób utworzona nowatorską usługę dostępu do szkolnych zasobów bibliotecznych w całym mieście.

  • Karta jest wydawana uczniom bezpłatnie.

  • Administratorem danych osobowych zbieranych do personalizacji kart dostępowych jest Gmina Wrocław. Dane do personalizacji zbierane są przez szkoły na podstawie zgody osoby pełnoletniej na przetwarzanie potrzebnych informacji (imię, nazwisko, numer Pesel, numer kart, fotografii i dane placówki). Dane nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.

  • Funkcjonalność karty można rozszerzyć o takie usługi jak bilet miesięczny, bilet do ZOO lub na basen. Np.: zakodować w Biurze Obsługi Klienta bilet komunikacji miejskiej wg własnych potrzeb
    (http://www.urbancard.pl/pl/article/show/category,1,id,33-.html).

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates